Suzuki Alto (Automatic)

Suzuki Alto (Automatic)

Pricing Plan

Suzki Alto (Automatic)

Days Duration Price
10 Days
60 Minutes
Rs. 25,000
12 Days
60 Minutes
Rs. 31,000
15 Days
60 Minutes
Rs. 40,000
20 Days
60 Minutes
Rs. 55,000
30 Days (24+2)
60 Minutes
Rs. 73,000
Days Duration Price
10 Days
30 Minutes
Rs. 15,000
12 Days
30 Minutes
Rs. 18,000
15 Days
30 Minutes
Rs. 24,000
20 Days
30 Minutes
Rs. 33,000
30 Days (24+2)
30 Minutes
Rs. 43,000
Days Duration Price
10 Days
2 Hours
Rs. 48,000
12 Days
2 Hours
Rs. 58,000
15 Days
2 Hours
Rs. 75,000
20 Days
2 Hours
Rs. 103,000
30 Days (24+2)
2 Hours
Rs. 136,000

Note:

Scroll to Top